Đào tạo và huấn luyện an toàn lao động theo nghị định 44/2016/QĐ – CP

Căn cứ Luật An toàn, Vệ sinh lao động; nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Căn cứ vào chức năng, điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo MMT Việt Nam.

Căn cứ vào nhu cầu đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của tất cả các Doanh nghiệp, các đơn vị với các ngành nghề trên cả nước.

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo MMT Việt Nam xin thông báo tổ chức khóa huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động như sau:

I. Lĩnh vực đào tạo An toàn, vệ sinh lao động

Với chức năng nhiệm vụ được giao chúng tôi đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo,  thực hiện hướng dẫn thực hành hay  hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp hồ sơ an toàn lao động. Mong muốn học viên tham gia khóa học An toàn Lao Động tại Công ty Cổ phần dịch vụ và đào tạo MMT Việt Nam được hài lòng nhất có thể. Với các lĩnh vực đào tạo đa dạng như:

 • An toàn lao động leo cao :
 • An toàn lao động trong công trường xây dựng
 • An toàn khi phá dỡ kết cấu công trình
 • An toàn lao động trong hàn cắt kim loại
 • An toàn lao động trong lĩnh vực cơ khí
 • An toàn lao động trong kinh doanh Xăng Dầu, LPG
 • An toàn lao động cho nhân viên bán hàng
 • An toàn lao động trong vận hành máy
 • An toàn trong bệnh viện, tòa nhà.
 • An toàn trong sản xuất
 • An toàn trong lĩnh vực điện
 • An toàn trong lĩnh vực thương mai
 • An toàn trong vệ sinh công nghiệp
 • An toàn trong lĩnh vực nhà hàng
 • An toàn trong lĩnh vực may mặc
 • An toàn trong lĩnh vực viễn thông.

…..

II.      Đối tượng huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động

1.     Nhóm 1: người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a.  Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng ban, chi nhánh trực thuộc; phục trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương.

b.  Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2.     Nhóm 2: người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a.     Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn , vệ sinh lao động của cơ sở.

b.     Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

3.     Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc doanh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ lao động – Thương binh xã hội ban hành.

4.     Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các nhóm 1,2,3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

5.     Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

6.     Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sịnh lao động

III. Nội dung chương trình đào tạo, huấn luyện

 • Với các đơn vị huấn luyện lần đầu : thời gian và chương trình đào tạo theo đúng theo quy định tại điều dựa trên điều 18, điều 19 và điều 20 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và khoản 24 Điều 31 nghị định 140/2018/NĐ- CP của Chính phủ thay thế mục 5 chương trình khung huấn luyện nhóm 5 tại Phụ lục IV Nghị định 44/2016/NĐ-CP bằng Mục IV chương trình khung huấn luyện nhóm 5 Phụ Lục I Nghị định này.

 

 • Với các đơn vị huấn luyện định kỳ : Do Nghị Định 44/NĐ- CP so với Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH phần nội dung đào tạo nhiều hơn vì vậy trong chương trình đào tạo định kỳ cần lưu ý :
 • Huấn luyện đủ thời gian theo quy định với nội dung mới
 • Huấn luyện 50% thời lượng với nội dung cũ

 

III. Chứng nhận, thẻ an toàn và sổ thwo dõi

1.     Nhóm 1,2,5,6:  sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp chứng nhận huấn luyện (thời hạn 2 năm).

2.     Nhóm 3: người sử dụng lao động được cấp thẻ an toàn cho người được huấn luyện sau khi kiểm tra đạt yêu cầu. Tổ chức huấn luyện cấp thẻ an toàn cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

3.     Nhóm 4: Kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở.

III.    ĐỊA ĐIỂM HỌC

1.     Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo MMT Việt Nam.

2.     Tại Đơn vị, Doanh nghiệp và các tỉnh thành trên cả nước.

IV.  LỊCH KHAI GIẢNG: Công ty thường xuyên Khai giảng các ngày trong tuần hoặc theo yêu cầu  nếu tổ chức tập trung theo đơn vị.

V.   HỌC PHÍ:  theo học viên, theo lớp, theo số lượng học viên, theo hợp đồng.

VI. GIẢNG VIÊN: Các chuyên gia cao cấp đến từ Bộ LĐ- TBXH.

VII. THỦ TỤC NHẬP HỌC:

1.     02 ảnh 3×4.

2.     CMTND photo

 

Chú ý: Để công tác tổ chức khóa huấn luyện được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, các nhân có nhu cầu, vui long đăng ký trực tiếp bằng điện thoại, Email, Fax hoặc công văn về công ty.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo  – Hotline: 0983418336

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo  MMT Việt Nam.

Số 59 Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ĐT: 024 3225 2132  Fax: 024 3513 5232

 Email: Contact@mmt.com.vn

 

 

Bình luận với Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

0983.418.336
Email:
contact@mmt.com.vn

Skype: Chat ngayĐăng ký

dịch vụ kế toán