Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 2

Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động nhóm 2 theo nghị đinh 44/2016/ NĐ/CP

Căn cứ Luật An toàn, Vệ sinh lao động; nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Căn cứ vào nhu cầu đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của tất cả các Doanh nghiệp, các đơn vị với các ngành nghề trên cả nước.

Căn cứ vào chức năng, điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo MMT Việt Nam.

Công ty CP Dịch vụ và Đào tạo MMT Việt Nam xin thông báo mở lớp Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động nhóm 2 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG

Người làm công tác An toàn, Vệ sinh lao động bao gồm:

 1. Chuyên trách,bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở.
 2. Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

II. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

 1. Hệ thống chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
 2. nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 3. nội dung huấn luyện chuyên ngành.

III. THỜI GIAN HUẤN LUYỆN

 1. Huấn luyện lần đầu: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.
 2. Huấn luyện khi chuyển đổi công việc: Đối tượng đã được huấn luyện, khi chuyển từ công việc này sang công việc khác, khi có sự thay đổi thiết bị, công nghệ thì trước khi giao việc phải được huấn luyện nội dung về an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với công việc mới và được cấp Chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện mới; 
 3. Huấn luyện lại: Cơ sở ngừng hoạt động hoặc người lao động nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên thì trước khi trở lại làm việc, người lao động phải được huấn luyện lại các nội dung theo quy định tại Điều 5 Thông tư này như sau: Nhóm 2 huấn luyện nội dung điểm c khoản 1. Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.
 4. Huấn luyện theo định kỳ: Định kỳ 2 năm một lần kể từ ngày Chứng nhận huấn luyện có hiệu lực, người thuộc nhóm 2 phải tham dự khóa huấn luyện định kỳ để được cấp đổi Chứng nhận huấn luyện mới tại Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện.Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

IV. CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp chứng chỉ huấn luyện (thời hạn 2 năm).

V. ĐỊA ĐIỂM HUẤN LUYỆN

 1. Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo MMT Việt Nam.
 2. Tại Đơn vị, Doanh nghiệp và các tỉnh thành trên cả nước.

VI. LỊCH KHAI GIẢNG: Công ty thường xuyên Khai giảng các ngày trong tuần hoặc theo yêu cầu nếu tổ chức tập trung theo đơn vị.

VII. HỌC PHÍ: theo học viên, theo lớp, theo số lượng học viên, theo hợp đồng.

VIII. GIẢNG VIÊN: Các chuyên gia cao cấp đến từ Bộ LĐ- TBXH.

IX.THỦ TỤC NHẬP HỌC BAO GỒM:

 1. 02 ảnh 3×4.
 2. CMTND photo

Chú ý: Để công tác tổ chức khóa huấn luyện được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, các nhân có nhu cầu, vui long đăng ký trực tiếp bằng điện thoại, Email, Fax hoặc công văn về công ty.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo  – Hotline: 0983418336

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo  MMT Việt Nam.

Số 59 Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ĐT: 024 3225 2132  Fax: 024 3513 5232

 Email: Contact@mmt.com.vn

 

 

Bình luận với Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

0983.418.336
Email:
contact@mmt.com.vn

Skype: Chat ngayĐăng ký

dịch vụ kế toán