An toàn vệ sinh lao động: Không dừng lại ở Tháng hành động

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng tại Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017 của ngành Công Thương vừa diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017 của ngành Công Thương

Luôn là nhiệm vụ cấp bách

Ngành Công Thương có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và sản xuất công nghiệp, là nòng cốt trong tăng trưởng GDP của cả nước. Tuy nhiên đối với các lĩnh vực sản xuất công nghiệp như khai thác khoáng sản, điện, hóa chất, xăng dầu,… luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình sản xuất.

Bởi vậy, công tác an toàn, phòng chống cháy nổ luôn là nhiệm vụ cấp bách được Bộ Công Thương quan tâm, có nhiều chỉ đạo kiên quyết, kịp thời. Đặc biệt, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trong Ngành ngày được hoàn thiện.

Các Tập đoàn, Tổng công ty, các đơn vị trong ngành Công Thương đã cố gắng thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn, triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, sự cố để đảm bảo an toàn trong sản xuất. Tuy nhiên, năm 2016, toàn ngành Công Thương để xảy ra 5 vụ cháy nổ, 709 vụ tai nạn lao động, làm 739 người bị tai nạn lao động.

Qua phân tích, điều tra các vụ tai nạn lao động, một trong những nguyên nhân chính là người sử dụng lao động, cán bộ quản lý chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc triển khai các quy định về an toàn, vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ – PCCN); nhận thức, kỹ năng người lao động còn hạn chế, chưa nắm bắt đầy đủ các mối nguy hiểm tại nơi làm việc và biện pháp phòng tránh, không chấp hành nghiêm túc quy trình, quy định của đơn vị.

Tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đề nghị các đơn vị ngành Công Thương tổ chức những hoạt động hưởng ứng hiệu quả, thiết thực và duy trì trong cả năm 2017 chứ không chỉ trong Tháng hành động.

Các cơ quan quản lý về an toàn, các Tập đoàn, Tổng công ty và các doanh nghiệp ngành Công Thương tiếp tục thể hiện sự quan tâm đặc biệt, triển khai một cách đồng bộ công tác an toàn vệ sinh lao động đảm bảo an toàn trong sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc của người lao động; cần có cách tiếp cận mới hơn đối với công tác an toàn một cách toàn diện, hệ thống theo thông lệ quốc tế.

 

Lãnh đạo các đơn vị thuộc ngành Công Thương hưởng ứng Lễ phát động

Nội dung phải dễ hiểu với người lao động

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, nhiệm vụ trong năm 2017 cần tăng cường việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công tác an toàn; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn; đẩy mạnh phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định tại Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản dưới luật; hướng dẫn, tổ chức thực hiện xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, quản lý, đánh giá rủi ro, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định; tăng cường công tác thanh, kiểm tra về an toàn.

Thứ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu công tác huấn luyện đối với người lao động phải có nội dung hết sức cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp; ưu tiên thực hiện các giải pháp mang tính phòng ngừa như đầu tư trang thiết bị, cơ giới hóa, tự động hóa khu vực sản xuất có nhiều nguy cơ mất an toàn cho người lao động; rà soát, bổ sung sửa đổi các quy trình, quy định về quản lý an toàn phù hợp với các quy định của pháp luật;…

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Ngô Sơn Hải – Phó Tổng giám đốc EVN cho biết đã chỉ đạo các đơn vị lập kế hoạch, nội dung, kinh phí và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh của mỗi đơn vị; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, sát với cơ sở trực tiếp sản xuất, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của đông đảo người lao động, người sử dụng lao động và các tổ chức đoàn thể.

Ghi nhận tại EVN, năm 2016, Tập đoàn đã phổ biến sâu rộng đến cán bộ công nhân viên của mình về quy chế công tác quản lý an toàn trong Tập đoàn, đồng thời tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình an toàn điện theo hướng tinh gọn, đầy đủ và phù hợp với tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh. Tập đoàn đã tổ chức kiểm tra tại 9 Tổng công ty trực thuộc nhằm đánh giá, củng cố công tác ATVSLĐ-PCCN. 100% người lao động của Tập đoàn được huấn luyện an toàn, bảo hộ lao động.

Cũng theo ông Ngô Sơn Hải, Tập đoàn đang tổ chức đoàn kiểm tra các hoạt động hưởng ứng tại một số đơn vị trong khoảng thời gian trước, trong và sau Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động với sự tham gia của đại diện Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương và Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Lê Việt

Bình luận với Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

0983.418.336
Email:
contact@mmt.com.vn

Skype: Chat ngayĐăng ký

dịch vụ kế toán