Đẩy mạnh công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bắc Kạn năm 2017 diễn ra từ ngày 01/5 đến ngày 30/5/2017, với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.  Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và sự tuân thủ pháp luật của người sử dụng lao động và người lao động đối với công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

 

Công nhân Điện lực Thành phố Bắc Kạn được trang bị đầy đủ kiến thức và trang thiết bị bảo hộ lao động khi ra hiện trường.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần một nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, với 23.576 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp. Theo thống kê trong năm 2016 có 03 doanh nghiệp để xảy ra 03 vụ tai nạn lao động làm chết 01 người. Quý I/2017 cũng đã xảy ra 01 vụ tai nạn lao động làm chết 01 người. Điều này cho thấy công tác huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động tại một số doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức.

Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động chưa chấp hành tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động. Về phía doanh nghiệp thì muốn giảm bớt các chi phí đầu tư cho công tác ATVSLĐ để tối đa hoá lợi nhuận trước mắt, chưa tính đến lợi ích lâu dài. Người lao động thì không biết đòi hỏi quyền lợi của mình phải được làm việc trong một môi trường an toàn, bảo đảm VSLĐ theo quy định của pháp luật.

Nguy cơ tiềm ẩn tai nạn lao động chủ yếu ở các ngành xây dựng, điện lực, khoáng sản…Ngành điện là ngành lao động tiếp xúc với nhiều yếu tố độc hại, nguy hiểm và luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây tai nạn lao động. Chính vì vậy mà nhiệm vụ an toàn luôn được Điện lực thành phố Bắc Kạn đặt lên hàng đầu. Theo đồng chí Nguyễn Quang Đương – Phó Giám đốc Điện lực thành phố cho biết: Hiện nay, Điện lực thành phố có tổng 63 cán bộ, công nhân viên, phần lớn cán bộ đều đi làm trực tiếp thực địa. Ngay từ đầu năm 2017, đơn vị đã tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động cho từng cán bộ. 100% cán bộ, công nhân được tập huấn, sát hạch quy trình kỹ thuật an toàn điện. Sau khi sát hạch đạt chuẩn mới được ra thực hiện làm việc tại hiện trường.

Quy trình được kiểm tra rất nghiêm ngặt, trang thiết bị, bảo hộ an toàn cho công nhân luôn được chuẩn bị chu đáo. Đồng thời, hàng tuần thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến về an toàn kỹ thuật điện. Năm 2016 và quý I/2017 Điện lực thành phố luôn bảo đảm an toàn không để xảy ra tai nạn lao động. Đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công nhân nâng cao ý thức trách nhiệm cho mình và người dân trên địa bàn.

Người lao động không được trang bị bảo hộ lao động khi ra công trường.

Đồng chí Nguyễn Tiến Cương – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết: Trong năm 2016, qua công tác kiểm tra một số doanh nghiệp chưa lập kế hoạch ATVSLĐ hằng năm hoặc đã lập kế hoạch nhưng không thực hiện đầy đủ nội dung theo quy định; chưa trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Thậm chí có doanh nghiệp trang bị bảo hộ lao động nhưng chỉ để chống đối các đoàn kiểm tra, chưa cử cán bộ làm công tác ATVSLĐ xuống làm việc, hướng dẫn hoặc đã cử người nhưng không có chuyên môn am hiểu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặc biệt, việc khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động cũng như báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thường không được quan tâm. Năm nay, là năm đầu tiên thực hiện chủ đề: “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”, Ngành đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm phù hợp, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động.

Xây dựng tài liệu, hướng dẫn huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng nhóm đối tượng. Hướng dẫn cụ thể các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động về các qui trình, kỹ năng làm việc an toàn trong các lĩnh vực xây dựng, khai thác đá, khoáng sản, an toàn lưới điện; phòng, chống sự cố cháy nổ. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh lồng ghép các hoạt động của chương trình an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp và người lao động.

Ngay từ đầu năm 2017, qua công tác kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn tỉnh đã nâng cao ý thức trách nhiệm, duy trì các hoạt động về an toàn, vệ sinh lao động theo qui định của pháp luật. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo chủ đề, nội dung đã đặt ra trong Tháng hành động để tạo ý thức, nề nếp, thói quen tuân thủ các qui định về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động. Hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động. Tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khoẻ người lao động, khám sức khoẻ định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có các biện pháp khắc phục ngay khi các điều kiện lao động không bảo đảm an toàn cho người lao động.

Việc đẩy mạnh công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là hoạt động hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động. Đồng thời, bảo đảm thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động./.

                                                 Bích Ngọc/ báo Bắc Kạn

 

Bình luận với Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

0983.418.336
Email:
contact@mmt.com.vn

Skype: Chat ngayĐăng ký

dịch vụ kế toán