Hà Nội: Ứng Hòa hưởng ứng Tháng hành động về An toàn – vệ sinh lao động năm 2017

Cùng với việc tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, LĐLĐ huyện Ứng Hòa (Hà Nội) sẽ triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2017 với chủ đề: “Thúc đẩy công tác huấn luyện ATVSLĐ để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

Tháng an toàn vệ sinh lao động

Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ I năm 2017, LĐLĐ Huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó có nhiều hoạt động thiết thực như tập huấn, tổ chức các hội thi tìm hiểu, đối thoại chuyên đề nâng cao nhận thức, kỹ năng và giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… Từ đó động viên CNVCLĐ thực hiện tốt trách nhiệm của mình tại nơi làm việc. LĐLĐ huyện cũng biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ.

Nằm trong khuôn khổ chương trình này, LĐLĐ huyện cũng sẽ lựa chọn những cán bộ CĐCS, cán bộ ATLĐ, an toàn vệ sinh viên (ATVSV) giỏi thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức tập luyện và tham gia Hội thi ATVSV giỏi do LĐLĐ Thành phố tổ chức.

Ngoài ra LĐLĐ sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ. Cải thiện điều kiện lao động, giảm ô nhiễm môi trường lao động. Hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động.

Đặc biệt là LĐLĐ kết hợp với người sử dụng lao động tổ chức phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” tại mỗi doanh nghiệp. Tiến tới xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc. Cổ vũ phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh nhằm giảm chi phí quản lý.

Việc tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ của huyện Ứng Hòa nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, tạo sự hưởng ứng tích cực của các cấp Công đoàn, người sử dụng lao động và người lao động trong công tác ATVSLĐ. Từ đó góp phần bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của người lao động, bảo vệ tài sản Nhà nước, tài sản công dân. Và góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

PHƯƠNG MINH

Bình luận với Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

0983.418.336
Email:
contact@mmt.com.vn

Skype: Chat ngayĐăng ký

dịch vụ kế toán